Juhl A/S

Hjælpe og rensemidler

Tampontrykfarver fra Coates Screen Inks GmbH er udviklet til brug i forskellige tampontryksystemer. På grund af de meget forskellige forhold, under hvilke tampontrykprocessen udføres, er det ikke muligt at levere en trykfarve i trykklar tilstand. Derfor er det nødvendigt at anvende forskellige additiver for at tilpasse trykfarven til de givne forhold og trykbetingelser.

Egenskaberne og anvendelsen af de vigtigste additiver til tampontryk er beskrevet i vedhæftede pdf.

 

Filer til download: