Juhl A/S

Specialblandede farver

Selv om vores standard farver og C-MIX 2000 program, giver en omfattende farvepalet, kan der i visse situationer blive tale om en special farve.

Det kan være en farve fra et af de anerkendte farvesystemer, så som:
· Pantone
· Ral
· NCS
· HKS

Hos JUHL A/S, er vi i besiddelse af farvemåleudstyr, som gør det muligt at blande lige præcis den kulør, der er brug for og farverne kan også bestilles efter en våd eller tør farveprøve.

Ved bestilling af farven, skal vi vide følgende:

 • Farvetype
 • Baggrund
 • Farvetone
 • Andre referencer
 • Materiale
 • Væv
 • TP kliché dybde
 • TP kliché type
 • TP antal tryk
 • Evt. Juhl varenr.
 • Antal

Der vil på bestilte farvekulører være tillæg foruden farvens pris.
Leveringstid efter aftale.

Alle oplysninger, der gives af JUHL A/S skriftligt eller på anden vis, gives efter vor bedste overbevisning. Vore kunder afgør selvstændigt, om vore produkter er egnede til den påtænkte anvendelse, da vi ikke kan have kendskab til alle de forhold, der har betydning for den enkelte trykopgave. Foretag derfor altid prøvetryk efterfulgt af relevante afprøvninger inden produktion. Udover de tekniske brugsanvisninger angivet i vore tekniske datablade, henviser vi til oplysningerne på sikkerhedsdatabladene.